Visa, MasterCard, PayPalShop with confidenceSecured by ThawteKlarna

História kávy

Tak, ako všetky legendy, je aj pôvod kávy veľmi otázny. Predsa sa len zdá, že historici sa zhodujú v jednom bode: veľmi pravdepodobne už v 13. storočí rástol divoký typ kávovníka na v tej dobe ešte neprístupnom reťazci pahorkov na pobreží Jemenu. Uvádza sa, že skupina pustovníkov ktorá sa živila poľnohospodárstvom a chovom zvierat, pozorovala, ako ich kozy krátko nato, čo spásli určité listy a semená vždy zeleného kra, prepadli nepokoju a nespavosti. Tak sa stalo, že mnísi túto rastlinu používali ako potravinu a nápoj.

Zvyk povzbudzujúceho nápoja vtedy nazvaného „Arabská káva“ sa rozšíril medzi Egypťanmi a neskôr medzi Turkami. V skutočnosti, starý Jemen bol v 16. Storočí dobytý Etiópčanmi, neskôr Peržanmi a Arabmi a nakoniec Osmanmi.

Chronológia kaviarenskej kultúry

1554  V Konštantínopole (dnešnom Istanbule) bola otvorená prvá kaviareň
1647  Prvá kaviareň na Námestí svätého Marka v Benátkach
1650  Káva sa objavuje v Marseille, Amsterdame, Hamburgu, Paríži a Londýne a vznikajú prvé „kaviarne“
1685  Vo Viedni bola otvorená prvá, Arménom Johannesom Theodatom založená, kaviareň
1720  V Benátkach bola založená kaviareň „Florian“.
1723  V Benátkach bola založená kaviareň „Aurora“.
1760  V Ríme bola založená kaviareň „Greco“.
1733  Otvorenie kaviarne „Gilli“ vo Florencii
1815  Otvorenie kaviarne „Giacosa“ vo Florencii
1882  Otvorenie kaviarne „Rivoire“ vo Florencii
1900  Vo Viedni otvorili 600. kaviareň

18. storočie až do súčasnosti

Koncom 18. a začiatkom 19. storočia sa na ostrove Martinik rozprestierali plantáže s celkovým počtom 20 miliónov kávovníkov, ktorých odrody importoval kapitán Mathieu de Clia zo skleníkov z Versailles. Z Martiniku sa rozšírili plantáže aj na ostatné ostrovy Malých Antíl a v krátkej dobe dosiahli produkciu, ktorá vtedy pokrývala 3/4 európskej spotreby. Od tohto okamihu došlo k výraznému poklesu „orientálnej kávy“. V súčasnosti pochádza celá výroba zo Strednej Ameriky, Brazílie a z tropických oblastí Južnej Ameriky. Celosvetová produkcia kávy dosiahla 100 miliónov vriec za rok, pričom Brazília s približne 1/4 produkcie je na prvom mieste pri vlastnej spotrebe 9 miliónov vriec.