Visa, MasterCard, PayPalShop with confidenceSecured by Thawte

Káva zo spravodlivého obchodu (Fairtrade)

Ako zo spravodlivého obchodu (Fairtrade) certifikovaná káva podporuje malých poľnohospodárov priamo v pestovateľských regiónoch V roku 2016 bolo k dispozícii na svetovom trhu 470.000 ton na princípoch fairtrade certifikovanej kávy. Káva, ktorá je označená logom „Fairtrade“, zaručuje:

  • minimálne ceny a sebaurčenie pre pracovníkov
  • demokratické štruktúry v pestovateľských regiónoch
  • cenová prémia (20 US-Cents/lb) pre rozvoj plánovania, ktorá je naviazaná na vyrobené množstvo kávy

I napriek tomu, že certifikácia vyžaduje od malých poľnohospodárov minimálne štandardy ochrany životného prostredia, musí sa tu termín „minimálny štandard“ brať doslova. Udržateľne pestovaná káva sa zaručí len prostredníctvom Bio-zertifikácie.