Visa, MasterCard, PayPalShop with confidenceSecured by ThawteKlarna

Obróbka kawy po zebraniu ziaren

Przemysłowe procesy obróbki kawy muszą odbywać się bezpośrednio po zakończeniu zbiorów, w przeciwnym przypadku następuje deterioracja miąższu owocowego. Przygotowanie odbywa się metodą suchą lub mokrą.

Oddzielanie miąższu kawy od ziaren:

Oddzielanie metodą suchą

W trakcie oddzielania metodą suchą uzyskiwana jest tak zwana „kawa naturalna”. Zebrane ziarna kawy są suszone przez ok. 4 tygodnie na powierzchni ok. 50m² na każdy hektar uprawy. W celu uzyskania równomiernego osuszania konieczne jest odwracanie ziaren co pewien okres czasu. Suche ziarna są mechanicznie obierane ze skorup. Proces ten polega na przepuszczaniu ziaren przez dwa walce, oddalone od siebie na określoną odległość. Ziarna oddzielane są od skorup na specjalnych sitach.

Oddzielanie metodą mokrą

W wyniku stosowania metody mokrej uzyskiwana jest tzw. „kawa myta”. Owoce poddawane są wstępnemu czyszczeniu i, trwającemu 36 godzin zmiękczaniu w wodzie. Dojrzałe ziarna osiadają na dnie zbiornika (immersja), ziarna niedojrzałe lub przejrzałe pozostają na powierzchni wody. W celu oddzielenia miąższu od rdzenia, dojrzałe ziarna kawy są przeciskane przez sito lub rozdrabniane za pomocą walca.

Warstwa miąższu pozostała na rdzeniu jest oddzielana na drodze fermentacji. Pozostałości po fermentacji są spłukiwane dużą ilością świeżej wody.

Mimo uzyskiwania bardzo wysokiej jakości kawy, duże zużycie wody koniecznej do fermentacji eliminuje szerokie zastosowanie tej metody. Aktualnie, zastąpienie fermentacji możliwe jest przez zastosowanie odpowiednich maszyn.

Polerowanie

W trakcie tzw. polerowania następuje oddzielenie błonki srebrzystej ziaren kawy. Błonka ta ma nie tylko mało atrakcyjny wygląd, lecz może także wpływać na aromat kawy w trakcie parzenia. Nie wszyscy producenci kawy stosują operację polerowania.

Kontrola jakościowa

Po wstępnej obróbce kawy następuje jej klasyfikacja. Kontrola jakościowa wykorzystuje różne metody, takie jak przesiewanie lub kontrola wzrokowa i uwzględnia także automatyczne wykrywanie obcych ciał w kawie. Operacja ta pozwala na usunięcie małych gałązek, kamieni, resztek łusek lub innych ciał obcych. Mimo zaawansowanej kontroli końcowej naturalnego produktu, profesjonalne automaty do parzenia kawy są wyposażone w funkcję wykrywania kamieni.