Visa, MasterCard, PayPalShop with confidenceSecured by ThawteKlarna

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych przekazanych w trakcie wizyty na naszej stronie internetowej jest dla nas bardzo ważnym zagadnieniem. Przekazane dane osobowe klientów są objęte ochroną zgodną z w przepisami prawa. W dalszej części zamieszczono informacje dotyczące sposobu i wykorzystania danych gromadzonych w trakcie odwiedzin naszej strony:

  1. Pozyskanie i obróbka danych
    Każda wizyta na naszej stronie internetowej oraz każde odwołanie do pliku powoduje zapis w protokole. Zapis ten służy celom systemowym i statystycznym. Zapis ten obejmuje takie informacje, jak: nazwa wywołanego pliku, data i godzina wywołania, wielkość transferu, informacja o prawidłowym wywołaniu, typ przeglądarki i nazwa domeny kierującej wywołanie. Dodatkowo zapisywany jest adres IP komputera, z którego skierowano wywołanie. Dalsze dane osobowe są gromadzone wyłącznie pod warunkiem dobrowolnej zgody na ich udzielenie, na przykład w wyniku złożenia zapytania lub rejestracji.
  2. Wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych
    Przekazane dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, do realizacji złożonego zlecenia oraz do celów związanych z administracją techniczną. Dane osobowe są przekazywane innym podmiotom wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne w celu realizacji zlecenia, płatności lub pod warunkiem udzielenia zgody przez odwiedzającego stronę. Użytkownik ma pełne prawo wycofania zgody na takie operacje. Usunięcie zgromadzonych danych osobowych następuje po cofnięciu zgody na ich zapis, gdy nie są one konieczne do realizacji zlecenia lub do innych celów.
  3. Prawo do informacji
    Po otrzymaniu pisemnego wniosku udzielimy wszelkich informacji dotyczących wykorzystania zapisanych danych osobowych. Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa: Dokładamy wszelkich starań w celu uniemożliwienia dostępu osób trzecich do zapisanych danych osobowych. W przypadku komunikacji mejlowej, zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa nie jest możliwe, dlatego zalecamy skorzystanie z drogi pocztowej.