Visa, MasterCard, PayPalShop with confidenceSecured by ThawteKlarna

Informacja dotycząca możliwości odwołania umowy

Informacja dotycząca możliwości odwołania umowy

Użytkownik ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy w przeciągu 14 dni bez podawania przyczyny.

Okres, odwołania umowy wynosi czternaście dni od daty otrzymania ostatniej przesyłki częściowej lub elementu. Odbiór towaru przez użytkownika lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią, która nie jest wysyłającym

Rozwiązanie umowy w wyżej opisanym trybie wymaga przesłania jednoznacznej deklaracji (np. list przesłany za pośrednictwem poczty, telefaks lub email).

Uznanie terminowego wypowiedzenia umowy wymaga wysłania wiadomości przed upływem terminu wypowiedzenia.

Konsekwencje wypowiedzenia umowy

W przypadku wymówienia niniejszej umowy, wszystkie otrzymane od klienta płatności włącznie z kosztami dostaw (z wyłączeniem kosztów dodatkowych, wynikających z wyboru niestandardowego sposobu przesyłki) zostaną zwrócone w przeciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez nas informacji o zerwaniu umowy. Zwrot kosztów nastąpi taką samą metodą płatności, jaką wykorzystano przy poprzedniej transakcji, chyba, że strony ustalą inaczej. Zwrot kosztów nie zostanie obciążony żadnym dodatkowym potrąceniem. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zwrotu kosztów do momentu otrzymania towarów. Otrzymane towary należy zwrócić lub przesłać najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia przekazania informacji o odstąpieniu umowy. Warunek ten jest spełniony, jeżeli wysyłka towaru nastąpiła w przeciągu czternastu dni podanych w umowie. Koszty zwrotu towarów ponosi klient.

Adres zwrotny

KAFFEE-FREI-HAUS
Retoure-Zentrum Gewerbepark, Gebäude 13
Erich-Rittinghaus-Straße 2
89250 Senden
Niemcy