Visa, MasterCard, PayPalShop with confidenceSecured by ThawteKlarna

Kava robusta (coffea canephora)

Kava robusta raste u uzgoju kao grm ili u divljini kao stablo visoko do osam metara. Kava robusta ima sadržaj kofeina između 2,0 % i 3,5 % i on je osjetno iznad vrijednosti kofeina kave arabice. Zahvaljujući većem sadržaju kofeina, nedostatku aroma i punijem tijelu u odnosu na kavu arabicu, ona je savršeno zrno za espresso. Svojim udjelom od približno 30 % na svjetskom tržištu druga je najuzgojenija biljka kave.

Bobica kave robuste na grmu