Visa, MasterCard, PayPalShop with confidenceSecured by ThawteKlarna

Biljka kave arabice

Ova biljka potječe iz Etiopije gdje je 40 % površine na kojoj raste iznad 1500 m nadmorske visine. Stoga kava arabica uspijeva samo na visinama od 1000 m do 3000 m. Zato je uzgoj njezine 5 m visoke biljke zahtjevniji od uzgoja biljke kave robuste, zbog čega sirova kava poskupljuje za približno 30 % u usporedbi s kavom robustom. Sa svojim sadržajem kofeina od 0,9 % do 1,5 % čini više od 60 % svjetske proizvodnje kave.

Bobica kave arabice na grmu