Visa, MasterCard, PayPalShop with confidenceSecured by ThawteKlarna

Dekofeinizacija kave

Kava po prirodi sadržava približno 1,5 % kofeina. Njegovo stimulirajuće djelovanje cijene ljudi diljem svijeta. Međutim, onaj tko pati od poremećaja sna ili tko jednostavno ne podnosi kavu, cijeni kavu bez kofeina. Kad je riječ o kavi bez kofeina, govori se o kavi koja sadržava manje od 0,1 % kofeina po kilogramu suhe mase. Kako bi se proizvela takva vrsta kave, sirova kava prolazi tri koraka obrade.

1. Parenje

Predobradom vodenom parom otvaraju se strukture stanica i nataloženi, kristalni kofein se može lakše ukloniti.

2. Ekstrakcija

Na ekstrakcijska sredstva, kao što su etilni acetat, diklormetan ili ugljikov dioksid s vodenastim ekstraktom kave, veže se kofein. Pritom se nastoji ekstrahirati što je moguće manje aroma. Ako je ekstrakcijsko sredstvo zasićeno, zamjenjuje se svježim sve dok ne preostane još samo malo kofeina ili dok se ne ukloni sav kofein.

3. Sušenje

Kako je kava vlažna zbog parenja i ekstrakcije, ona se suši prije daljnje obrade.