Visa, MasterCard, PayPalShop with confidenceSecured by ThawteKlarna

Biljka kave

Grmovi uzgojene biljke visoki su od 3 do 8 metara. Trenutačno je poznato više od 120 vrsta biljke kave. Međutim, na plantažama su najrasprostranjenije samo dvije vrste. Kava arabica (coffea arabica) i kava robusta (coffea canephora). Nasadi su obično na nadmorskim visinama od 1000 do 1500 metara.

Struktura bobice kave

1.Presjek
2.Zrno
3.Srebrna potkožica
4.Pergament
5.Pektinski sloj
6.Pulpa
7.Vanjska kožica