Visa, MasterCard, PayPalShop with confidenceSecured by ThawteKlarna

Prohlášení o ochraně dat

Ochrana vašich osobních údajů při zjišťování, zpracování a užívání, v rámci návštěvy naší domovské stránky, je pro nás velice důležitá. Vaše údaje jsou chráněny v rámci zákonných předpisů. Níže jsou uvedeny informace o tom, jaké údaje jsou při návštěvě našich webových stránek zaznamenány a jak se používají:

  1. Zjišťování a zpracování dat
    Každý přístup na naši domovskou stránku a každé vyžádání souboru na této stránce se zaznamenává. Toto uložení slouží interním a statistickým účelům v rámci daného systému. Zaznamenávají se tyto údaje: Název vyžádaného souboru, datum a čas vyžádání, přenesené množství dat, hlášení o úspěšném vyžádání, webový prohlížeč a vyžádána doména. Kromě toho se zaznamenávají IP adresy kontaktovaného počítače. Jiné osobní údaje se zaznamenávají pouze tehdy, pokud tyto údaje uvedete dobrovolně, v rámci nějakého dotazu či registrace.
  2. Využívání a předávání osobních dat
    Pokud jste nám osobní údaje poskytli, budeme je používat pouze na zodpovězení vašich dotazů, k vyřízení s vámi uzavřených smluv a pro účely technické správy. Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám pouze tehdy, pokud to bude nezbytné za účelem realizace smlouvy, pro vyúčtování nebo pokud jste s tím předem souhlasili. Máte právo, udělený souhlas s účinností do budoucna kdykoliv odvolat. Vymazání uložených osobních dat proběhne v okamžiku, kdy zrušíte váš souhlas s uložením dat, není-li znalost těchto údajů pro splnění daného účelu nezbytná nebo je-li uložení těchto dat z jiných zákonných důvodů nepřípustné.
  3. Právo na informace
    Na písemné vyžádání vás budeme informovat o datech, která máme u vaší osoby uložena. Bezpečnostní upozornění: Snažíme se, uložit vaše osobní údaje při použití všech technických a organizačních opatření tak, aby nebyly dostupné pro třetí osoby. V případě komunikace e-mailem však nemůžeme zaručit stoprocentní bezpečnost přenosu dat, a proto vám doporučujeme v případě důvěrných informací zasílání poštou.