Visa, MasterCard, PayPalShop with confidenceSecured by ThawteKlarna

Historie kávy

Stejně jako všechny legendy, je i původ kávy opředen záhadou. Historici jsou zajedno v jednom bodě: káva rostla pravděpodobně již ve 13. století jako divoká rostlina v neschůdné vrchovině na pobřeží dnešního Jemenu. Říká se, že skupina poustevníků, kteří se živili zemědělstvím a pěstováním dobytka, pozorovala, jak jejich kozy po požití listů a semen jednoho stále zeleného keře, začaly být neklidné a nemohly usnout. Tak došlo k tomu, že tuto rostlinu začali nejprve využívat jako pokrm a nápoj zde usazení mniši.

Zvyk pití povzbuzujícího nápoje, kterému se říkalo "arabská káva", se rozšířil nejprve mezi Egypťany a později také mezi Turky. Starý Jemen byl v 16. století dobyt Etiopany, později Peršany a Araby a nakonec podlehl Osmanům.

Chronologický přehled rozvoje kultury kaváren

1554 V Konstantinopoli (dnešní Istanbul) byla otevřena první kavárna
1647 První kavárna v Benátkách na náměstí sv. Marka
1650 káva se objevuje v Marseille, Amsterdamu, Hamburgu, Paříži a Londýně a vznikají první skutečné "kavárny".
1685 Ve Vídni byla zřízena první kavárna, o jejíž založení se zasloužil Armenier Johannes Theodat
1720 V Benátkách byla založena kavárna "Florian".
1723 V Benátkách byla založena kavárna "Aurora".
1760 V Římě byla založena kavárna "Greco".
1733 Otevření kavárny "Gilli" ve Florencii
1815 Otevření kavárny "Giacosa" ve Florencii
1882 Otevření kavárny "Rivoire" ve Florencii
1900 Ve Vídni se otevřela 600. kavárna

Od 18. století do dnešní doby

Koncem 18. a začátkem 19. století byla vysazeno na plantážích ostrova Martinik kolem 20 miliónů keřů kávovníků, jejichž jednotlivé druhy byly dovezeny kapitánem Mathieu de Cliau ze skleníků ve Versailles. Z ostrova Martinik se tyto plantáže později rozšířily také na další ostrovy Malých Antil a za krátkou dobu dosáhly produkce, která pokrývala tehdejší 3/4 spotřebu Evropy. Od tohoto okamžiku se počítá začátek éry "Orientální kávy". Dnes pochází téměř celá produkce kávy z oblasti Střední Ameriky, z Brazílie a z tropických oblastí Jižní Ameriky. Celosvětová produkce kávy dosahuje kolem 100 miliónů pytlů za rok, přičemž na prvním místě je s 1/4 produkce Brazílie s vlastní spotřebou kolem 9 miliónů pytlů za rok.