Visa, MasterCard, PayPalShop with confidenceSecured by ThawteKlarna

Кафеено растение

Култивираното кафеено растение достига височина 3 – 8 м във вид на храсти. Понастоящем са познати над 120 вида кафеени растения. Чрез култивирането му като овощно растение обаче само два са широкоразпространени. Кафе арабика (Coffea arabica) и кафе робуста (Coffea canephora). Типичната надморска височина на засаждане е между 1000 и 1500 м.

Структура на плода (черешката) на кафееното дърво

1.Разрез
2.Зърно
3.Сребърна ципа
4.Пергаментов слой
5.Пектинов слой
6.Месеста част на плода
7.Външна кожа